Predavanje predsednice Kluba Uspešnih

Udruženje poslovnih žena Subotice, u subotu, 9. februara, u „Maloj gostioni“ na Paliću, je organizovalo celodnevni program tokom kog su se obradile tri teme posvećene osnaživanju budućih i sadašnjih preduzetnica, kao i Udruženja. Prvi deo programa pod nazivom Korak ka zdravlju je bio posvećen temi kako sačuvati fizičko, mentalno i duhovno zdravlje u poslovnom svetu.

Zatim je sledio program „Korak ka poslovnom uspehu“, namenjen poslovnim odnosima među ženama i u drugim strukturama privrede, te edukaciji iz oblasti privrede i poslovnog umrežavanja. Predavanje u tom segmentu je održala Sandra Kesejić predsednica Udruženja Klub Uspešnih, gde je predstavila sabe i Klub.

Pogledajte kako je to izledalo na licu mesta: