Klub uspešnih na tribini Saveza bubrežnih invalida Vojvodine

Tribina pod nazivom „Kako do kvalitetnijeg života na dijalizi“, je održana u neelju 27.08.2017. u Vili Viktorija na Paliću. Na konferenciji je učestvovalo oko stotinu članova i prijatelja udruženja bubređnih invalida.

Na tribini su održana dva predavanja i to:
Predavanje na temu: „Dializni arterijovenski prstupi“ – Prim. Dr Milan Mitrić, specijalista vaskularne hirurgije, Opšta bolnica Kikinda.
Predavanje na temu: „Mentalne smetnje kod osoba obolelih od KGB – pristup i podrška“ – dr Tomas Emil, psihijatar, psihoterapeut, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac.

Klub Uspešnih je aktivno učestvovao na tribini, kroz učešće u diskusiji i radu.

Kako je to izgledalo, pogledajte na fotografijama ispod: