Kako postati član Kluba Uspešnih

Osnovne odredbe o članstvu u Udruženju Klub Uspešnih:

Član Udruženja Klub Uspešnih može biti svako pravno lice ili punoletno fizičko lice koje prihvata ciljeve Udruženja, način ostvarivanja tih ciljeva, Statut Udruženja i podnese prijavu za učlanjenje (PRISTUPNICU) sa traženim podacima i fotografijom. Pravno lice kao člana Udruženja Klub Uspešnih predstavlja jedan ovlašćeni predstavnik.

Prijem u člansto i istupanje iz članstva Klub Uspešnih:

Članstvo u Udruženju Klub Uspešnih može prestati zbog nepoštovanja odredaba Statuta Udruženja ili narušavanja ugleda Udruženja. Odluku o prestanku članstva donosi rukovodstvo Udruženje Klub Uspešnih, na obrazloženi predlog nekog od članova Udruženja.

Član Udruženja Klub Uspešnih ima pravo:

 • da ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • da neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 • da bira i bude biran u organe Udruženja;
 • da bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja;
 • da ostvari sve BENEFITE predviđene u okviru članstva.

Član Udruženja Klub Uspešnih je dužan:

 • da u skladu sa interesovanjema učestvuje u aktivnostima Udruženja;
 • da prihvaćene zadatke obavlja savesno i u skladu sa najvišim stepenom poslovnog i profesionalnog bontona;
 • da poštuje Statut i druge akte Udruženja;
 • da redovno plaća članarinu;
 • da obavlja druge poslove koje mu poveri rukovodstvo Udruženja.

Kategorije članstva Udruženja Klub Uspešnih i visina godišnje članarine:

Promo period

10mesečno
 • Iskoristite sve pogodnosti članstva u Klubu Uspešnih za SAMO 10 €, dok traje promo period!
 • Ponuda trenutno nije aktivna.

Izaberite kategoriju vašeg članstva

Osnovni

20 € mesečno
 • Edukativni program
 • Lične promotivne aktivnosti
 • Poslovno umrežavanje
 • Oglašavanje svojih dešavanja
 • Predstavljanje poslovanja

Detalji Osnovnog paketa

Osnovni paket omogućuje mesečno plaćanje članarine, bez obzira na to da li je član fizičko ili pravno lice i na to koliko zaposlenih pravno lice ima.

Standard

20-200 € godišnje
 • Edukativni program
 • Lične promotivne aktivnosti
 • Poslovno umrežavanje
 • Oglašavanje svojih dešavanja
 • Predstavljanje poslovanja

Detalji Standard paketa

Standardni paket podrazumeva godišnju članarinu, koja zavisi od kategorije kojoj član pripada. Kategorije Standardnog paketa su detaljno opisane ispod.

Premium

320 € godišnje
 • Sve kao i Standard paket
 • Reklamni panoi na dešavanjima Kluba
 • Godišnji banner na stranici Partneri
 • VIP pozicija na dešavanjima Kluba
 • Premijum programi

Detalji Premium paketa

Premium članovi plaćaju godišnju članarinu, pri čemu pored standardnih prava članova, dobijaju i dodatne premium opcije i mogućnosti.

Izaberite vaš Standard paket

Studenti i učenici, sem talenata

20godišnje

Zaposleni fizička lica i samozaposleni

50godišnje

Pravna lica do 10 zaposlenih

100godišnje

Pravna lica od 11 do 50 zaposlenih

150godišnje

Pravna lica preko 50 zaposlenih

200godišnje

Uputstvo za uplatu članarine:

Članarina za Klub Uspešnih se uplaćuje pre prijema u članstvo i važi za period za koji ste se opredelili, počevši od dana izvršene uplate.

Uplata članarine za pravna i fizička lica se vrši po izdatom predračunu na dinarski račun Udruženja Klub Uspešnih 205-0000000243542-66 otvorenog kod Komercijalna banka AD Beograd. Opcija plaćanja je 5 dana od dana izdavanja predračuna. Posle izvršene uplate članu Udruženja se izdaje račun.

Moguć je prijem i članova iz inostranstva uplatom po izdatom predračunu na devizni račun Udruženja Klub Uspešnih koji će uskoro biti otvoren kod Komercijalna banka AD Beograd.

Članarina se može uplaćivati i gotovinski.

Procedura za učlanjenje:

 • Ispravno popuniti PRISTUPNICU koja se šalje zajedno sa CV i fotografijom (za fizička lica), opisom poslovanja fotografijom nosioca, logom, dodatnim fotografijama ili videima (za pravna lica), na Email: office@klubuspesnih.com;
 • Izdavanje predračuna za plaćanje godišnje ili mesečne članarine licu koje je dostavilo pristupnicu;
 • Izdavanje računa licu koje je uplatilo godišnju članarinu;
 • Upis lica u evidenciju članova Udruženja Klub Uspešnih.

Preuzmi PRISPUTPNICU ovde!