Klub Uspešnih na događaju Business café-a

Klub Uspešnih je 28.03. posetio Zrenjanin povodom održavanja  22. Business cafe sa temom „Razvijaj lokalno dejuj globalno“,  gde smo bili u prilici da čujemo uspešne ljude u svojim profesijama kao i načine razmišljanja uspešnih pojedinca.

Više o događaju možete videti na fotografijama: