Ključ

Simbolika ključa ogleda se u njegovoj dvostrukoj ulozi: njime se otvara i njime zatvara. Ključ predstavlja i simbol tajne koju valja otkriti, zagonetke koju treba rešiti i poduhvata koji bi trebalo da se preduzme. Ključ, dakle, možemo predstaviti i kao bljesak prosvetljenja i otkrića.

Ključ kao pojam, simbol ili namenski predmet spominje se na raznim mestima: u Novom zavetu Hrist je dao Petru ključeve Carstva nebeskog.

Bog Janus, onaj sa dvostrukim licem, za koga se verovalo da je i vodič duša, štapom u desnoj ruci i ključem u levoj, čuvao je sva vrata i upravljao svim putevima.

Ključ se spominje i u Kuranu: ako ključ ima sva četiri zupca, ako je čitav, onda on otvara sva vrata Božje reči, a time i vrata Raja.

U Japanu je ključ simbol napretka jer se njime otvaraju spremišta gde se nalazi pirinač.

Ima tumačenja da je ključ ujedno i simbol vlasti i zapovesti.

Na ezoteričnom planu – posedovati ključ znači biti upućen jer ključ ne predstavlja samo ulaz u neko mesto, grad, kuću, odaju već stupanje u neko više stanje.

Ključ je termin koji je prisutan i u muzici. U zavisnosti od toga da li je violinski, alt, tenor ili bas ključ, zavisiće i note. Violinski je pogodniji za pisanje viših tonova, bas – onih dubljih i tako dalje.

Postoje razni izrazi u kojima se koristi reč ključ: ključ u ruke; ključ za rešavanje problema; ključ uspeha; ključ za razumevanje teksta; to i to je ključno…

Svako ima ključ. Za sve postoji ključ. I mnogo toga se može zatvoriti ili otvoriti ključem. Mnogo toga se može ključem osigurati, a mnogo toga i zaboraviti da se zaključa. Ili otključa.

Da li tražimo ključ? Gde ga tražimo? Zbog čega? I da li ključ koji imamo odgovara bravi ka kojoj smo krenuli? Sve ovo je ključno!

Prisetimo se male Alise, junakinje koju je oživotvorio tihi, povučeni profesor matematike na Oksfordu. Zvao se Čarls Dodžson, a bajke koje je pisao potpisivao je izmišljenim imenom Luis Kerol. Sećamo se kako je Alisa pošla za Zecom, upala u rupu i: „…našla se u dugačkom hodniku, osvetljenom mnogim svetiljkama. Svuda naokolo su bila vrata, ali zaključana. Na jednom stolu je bio ključ od zlata. Pokušavala je da otvori vrata, ali je ključ bio mali ili je ključaonica bila velika, nijedna se vrata nisu mogla otvoriti. Alisa je ugledala zavesu. Iza zavese su bila vratanca, koja je ključ mogao otvoriti. Alisa otvori vratanca i ugleda prolaz pa pogleda kroz njega i ugleda najlepši vrt.“