PISANJE ČLANAKA I SADRŽAJA ZA WEB SAJT ILI BLOG – SAJT U MALOM

Nije svaki pravopisno i gramatički ispravno napisan tekst ujedno i kvalitetan tekst. Naravno da se pismenost podrazumeva ali ukoliko je priča preduga, isprazna, nezanimljiva, neoriginalna i bez pravih informacija, onda joj ni na jednom ozbiljnom sajtu nije mesto.

Tekst mora da bude jasan i jednostavan i usklađen sa sajtom. Takođe, mora da bude uobličen prvenstveno za određenu ciljnu grupu tj. posetioce koje takav sajt ponajviše zanima ali treba da ima dovoljnu dozu interesantnosti da ga pročita do kraja i neko ko je tu prvi put.

Pisanje tekstova nije jednostavan posao upravo zato što autor teksta mora da ima širu sliku o stvarima koje želi da kaže. Treba da ume da sažme, na čitljiv i pitak način, sve informacije i obaveštenja na nevelikom prostoru. Dobar tekst je onaj tekst koji ne oduzima mnogo vremena posetiocu, a koji daje odgovor pre nego što čitalac postavi pitanje.

ORGANIZACIJA PROSTORA

Kvalitetam, pregledan i estetski urađen sajt jeste lična karta svake ozbiljne institucije, kompanije, firme, preduzećaa ili pojednica. Svakako da je važno da vaš sajt bude različit od drugih, da ima originalnost, prepoznatljivost, a svakako i ono što potrebuje njegova ciljna grupa.

Dobar web sajt jedne škole na primer, podrazumeva kategorije vezane za: korisne informacije; istorijat; foto i video galeriju, obaveštenja o upisu; kalendar rada, kontakt; mapu; download odeljak, gde se mogu naći važni dokumenti koje posetioci sajta mogu da preuzmu, a da ne idu po njih.

Dobro izrađen školski sajt ima i stranicu vezanu za učenike koji postižu sjajne rezultate iz raznih oblasti znanja.

Ukoliko škola ima i svoj blog, koji najčešće vode učenici, svakako će kvalitetu sajta doprineti i link ka takvom blogu. Tako će svaki posetilac sajta imati priliku da se informiše o vannastavnim aktivnostima u školi koje realizuju upravo đaci.

Sav video materijal – učeničke predstave, gostovanja, proslave jubileja ili pak filmovi, ukoliko ih učenici rade sa mentorima, reportaže  – mogu da se pakuju  na Vimeo kanalu do koga se ide preko sajta škole.

Sajt može da sadrži i linkove koji vode ka mejlovima profesora, njihovim profilima na društvenim mrežama (Linkedin npr.) kao i njihovim blogovima gde postavljaju materijale, primere testova itd. vezanih za njihov predmet.

Opcija je mnogo. Najvažnije jeste da sajt bude ogledalo i koristan servis preko koga se u ubrzanom vremenu u kome živimo do najrazličitijih obaveštenja dolazi jednostavno.

REDIZAJN 

Poseta nekom sajtu ujedno predstavlja i prvi utisak o ustanovi, firmi, organizaciji, pojedincu. Njegov izgled, preglednost i tekstovi već mnogo toga govore. Imate svoju ciljnu grupu, imate stalne i povremene posetioce, a želite veću posećenost. Međutim, u vašem radu i poslovanju je došlo do promena, a vaš sajt treba i njih da pokaže. Ljude generalno zbunjuju promene. Vama je cilj da verni i dugogodišnji posetioci i dalje dolaze, a da se novi privuku. Cilj vam je da promenom izgleda sajta, kategorija, fotografija, rasporeda stranica… pokažete nove ponude, promene u načinu poslovanja i slično. Cilj vam je da unesete izmene unutar sajta jer vam to dinamika vašeg posla nameće. Redizajniranje sajta je s vremena na vreme neophodno i višestruko korisno.

Sajt je ogledalo vašeg rada, misije, vas… Kao i sve u životu i vaša internet prezentacija traži promene i prilagođavanja. Vaš sajt je vaš virtuelni PR – prva karika lanca.

Autor teksta,
Tanja Taubner