Project Description

Doc. dr Igor Franc

Doc. dr Igor Franc
Doc. dr Igor Franc

Poseduje vise od 15 godina iskustva kao predavač odnosno instruktor. Održao je više od 50 različitih vrsta obuka u oblasti informacionih tehnologija i njegova predavanja je slušalo više od 5.000 studenata. Ima višegodišnje iskustvo kao asistent na Univerzitetu, a pre tri godine je izabran u zvanje docenta za užu naučnu oblast informatika i računarstvo. Drži predavanja na osnovnim i master studijama sa fokusom na bezbednost informacionih sistema i digutalnu forenziku.

Pored formalnog obrazovanja učestvuje i na različitim vrstama edukativnih seminara koji se organizuju na različitim fakultetima u našoj zemlji i okolini. Koautor je nekoliko knjiga i objavio je preko 20 naučnih radova primarno u oblasti IT bezbednosti i digitalne forenzike od kojih su neki na SCI listi.

Njegov osnovni cilj jeste da približi oblast IT bezbednosti što većem broju ljudi pa je zbog toga i osnovao firmu SECIT security u kojoj vrši funkciju izvršnog direktora i predavača i gde pokušava da ostvari navedeni cilj. Jedan je od osnivača E-Sigurnost čiji je glavni cilj podizanje nivoa informacione bezbednosti u RS.