Project Description

Aron Takač

Aron Takač
Aron Takač

Slobodnjak u duši, voli slobodu koju rad na internetu pruža.

Veći deo znanja i iskustava je stekao u marketing odeljenju hjustonske firme Fair Marketing, koja se nalazi na listi 5000 kompanija u americi sa najbržim stepenom razvoja.

Sada sarađuje sa AWD iz Dublina, Irska i MX4 Marketing iz Sarasote, Florida, koje se bave izradom web sajtova, internet marketingom, oglasima na interentu, nastupom na društvenim mrežama, optimizacijom, na mestu projekt menadžera i saradnika na polju za SEO.