Project Description

Aleksandar Georgijević

Aleksandar Georgijević
Aleksandar Georgijević

Mr Aleksandar Georgijević je biznis i projektni menadžer, uz to iskusan predavač sa više od 20 godina radnog iskustva u struci. Tokom svoje karijere do sada, izvršavao je sa zapaženim uspehom više odgovornih poslova sa pozicije višeg menadžmenta. Poslovi koje je do danas samostalno ili u saradnji sa timom uspešno sproveo i završio su sledeći: „Bele i Žute strane“ Telekoma Srbije (izrada biznis plana, izrada marketing plana, organizacija rada, sistematizacija radnih mesta, vođenje projekta izrade specijalnog softvera, sprovođenje istraživanja tržišta, pisanje projekta, formiranje tima (120 zaposlenih), pokretanje projekta, realizacija posla, itd.

Zatim, za firmu Taltex sistem uradio je uspešno biznis plan, projekat proširenja proizvodnje, marketing plan, uspešno je upravljao firmom i timom ljudi, uspešno je upravljao projektom proširenja proizvodnog kapaciteta. Za firmu Belege, uradio je novu poslovnu strategiju koju je uspešno i postavio i pripremio za dalju implementaciju, uradio je marketing plan.

Za firmu Dekotra inženjering, uradio je biznis i marketing plan, implementirao je sistem kontrole kvaliteta, pisanje i realizacija investicionog projekta izgradnje termoelektrane na gas instalisanog kapaciteta 110mW, za firme SEEC, Terra Trade, Gecom, Terra Engineering, Euro Contract, Emipal, European Consulting Group, MBS, Equilibrio, CEED projekat,  je uradio biznis planove, za firme Terra production, Emipal, Gecom, European Consulting Group uradio je i studije izvodljivosti, za firmu e-Kapija tenderi je uradio i izvršio sa uspehom projekat reorganizacije projekta, kao i biznis i marketing planove. Za kompaniju Digital S/T radio je kao viši savetnik za poslovne analize, a u tom kapacitetu je za klijente ove kompanije radio više vrlo zahtevnih i uspešnih analiza sa ciljem unapređenja njihovog poslovanja, zbog ugovora o čuvanju tajnosti, nazivi ovih kompanija nisu dostupni javnosti u ovom smislu, ali se radi o najvećoj kompaniji za pružanje poslovnih usluga u SAD, zatim o jednoj od najvećih kompanija u oblasti energetike u SAD i o jednoj od najvećih svetskih kompanija iz oblasti računarskih tehnologija. Za Miloš kliniku, čiji je bio generalni direktor, između ostalog je uspešno formulisao, isplanirao i sproveo projekat reforme poslovanja radi postizanja boljih poslovnih rezultata. U Komercijalnoj banci, u kojoj radi, između ostalog je sproveo više projekata od razvoja do uspešne implementacije i predstavljanja tržištu.

Magistrirao je upravljanje projektima na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

U okviru svojih predavanja, obrađuje sledeće teme: upravljanje projektima, upravljanje (rukovođenje), pokretanje posla, marketing i vođenje posla. Rešavanje poslovnih problema i pronalaženje optimalnih rešenja je takođe njegova specijalnost.

Tečno govori engleski jezik, služi se francuskim, razume italijanski.

Redovno se usavršava, pa je primera radi, početkom ove godine završio sa uspehom kurs prestižnog univerziteta Kolumbija, Bernard koledža „Economics of Money and Banking“.

U prilogu se nalazi detaljnija lista referenci.

Edukativni program

Svaki kurs predviđeno je da traje četiri sedmice (16 časova), jednom sedmično (vikendom) po 240 minuta (4h sa pauzama).

Kurs 1 – Pokretanje sopstvenog posla

 • Uvod u poslovni svet
 • Uvod u poslovni svet, mali posao
 • Pokretanje posla, mali posao
 • Organizacija posla
 • Troškovi, prihodi, zarada i finansiranje malog posla
 • Knjigovodstvo
 • Nabavka opreme i robe
 • Marketing proizvoda ili usluge, politika cena

Kurs 2 – Upravljanje projektima i pisanje projekata

 • Upravljanje projektima, uvod
 • Osnove upravljanja projektima
 • Oblasti primene
 • Osnove pisanja uspešnih projekata
 • Resursi, vreme i novac
 • Projektni menadžer
 • Komunikacija na projektu
 • Struktura rada i poslova
 • Metode i tehnike upravljanja projektima
 • Kvalitet projekta
 • Razlozi za neuspeh
 • Završne napomene