Project Description

Zoran Mišković – Savez bubrežnih invalida Vojvodine

Zoran Mišković
Zoran Mišković

Istorijat Saveza

Osnivačka Skupština „Udruženja djaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Vojvodine“ održana  je dana,  09.06.1985. godine u Novom Sadu.

Udruženje počinje sa radom 09.06.1985. godine. Zadaci Udruženja odnose se prvenstveno na organizovano bavljenje poslovima vezanim za lečenje, rehabiitaciju i uključivanje u normalne tokove društvenog života bolesnika obolelelih od bubrežnih bolesti, prvenstveno onih koji se leče dijalizom, zajedničko zauzimanje stavova i zalaganje za zdravstvenu i socijalnu zaštitu ovih bolesnika, dok je način ostvarivanja ovih ciljeva određen članom 10 Statuta.
Odluka o promeni naziva Udruženja doneta je na sednici Skupštine održane dana 11.06.1995. godine.

Dosadašnji naziv
“UDRUŽENjE DIJALIZIRANIH, TRANSPLANTIRANIH I HRONIČNIH BUBREŽNIH BOLESNIKA VOJVODINE“  menja se u
“UDRUŽENjE DIJALIZIRANIH, TRANSPLANTIRANIH BUBREŽNIH INVALIDA VOJVODINE“

Područje na kome se odvija aktivnost društvene organizaije je teritorija  Autonomne Pokrajine Vojvodine. Osnovni sadržaj poslova i aktivnosti je okupljanje i povezivanje bubrežnih invalida radi zadovoljavanja njihovih zajedničkih interesa.

Dana 17.06.2010. godine Udruženje se upisuje u Registar udruženja Agencije pod nazivom

SAVEZ BUBREŽNIH INVALIDA VOJVODINE.

Zastupnik Saveza je izabrani Predsednik Zoran Mišković iz Subotice.
Izabrani su članovi organa Saveza i to na sednici Skupštine Saveza održanoj dana 01.06.2014. godine:

Članovi Izvršnog odbora su:

  1. Zoran Mišković,
  2. Borivoj Odadžić,
  3. Slobodan Kukobat
  4. Vladimir Srbljanin,
  5. Svetlana Mirkov.

Članovi Nadzornog odbora su:

  • Radojica Radulović,
  • Valentino Krsteski i
  • Babić Zoran.