Project Description

Sandra Kesejić – Centar za lični razvoj i savetovanje

Sandra Kesejić
Sandra Kesejić

Sandra Kesejić je osnivač i predsednik Centra za lični razvoj i savetovanje – Kesejić, trener ličnog i poslovnog razvoja kao i autor programa Samospoznajom do samorealizacije, kao i Atistres programa.

Pronašavši svoju inspiraciju i probudivši svoje potencijale, Sandra Kesejić stručno, ljudski i profesionalno pomaže i drugima da učine isto.
Kao edukator u oblasti samospoznaje, ličnog i poslovnog razvoja, a visoko obrazovana u tom pravcu, Sandra Kesejić poseduje alate, metode, načine i viziju, koje želi i ume da prenese drugima.

Uverena da je svako u stanju da spozna svoje unutrašnje snage i da izgradi svoje ciljeve, mogućnosti, kao i svoju sveukupnost, Sandra u tom pravcu pomaže ljudima.

Njen rad zasnovan je kako na sopstvenom iskustvu tako i na kontinuiranom usavršavanju po pitaju ličnog rasta i razvoja kroz različite vidove obuka i angažovanja kroz koje je prolazila i u okviru kojih i dalje radi na sebi.

Sandra Kesejić je više godina unazad deo psihodramskih radionica. Kouč je konstruktivističkog usmerenja kao i Reiki majstor.
Konstantno se usavršava u oblastima energetske psihologije kao i konvencionalne psihologije, ekonomije, interpersonalnog razvoja i komunikacionih veština u kojima je stekla i stiče znanja, praksu i odgovarajuće diplome i sertifikate.

Prepoznavanje prilika, lični razvoj i otkrivanje sopstvenih potencijala važan su, a neretko i presudni podstrek u životu i radu. Misija Sandre Kesejić je da svakog pojedinca podstakne i podrži na putu ka samoostvarivanju i uspehu. Svako ima ogromne mogućnosti i sve što je potrebno da postignemo najviše ciljeve jeste da ono što posedujemo iskoristimo na pravi način. Upravo to je ono na čemu Sandra radi i ono što se može probuditi i produbiti u radu sa njom.
Sandra Kesejić uspešno organizuje i vodi individualne i grupne treninge i konsultacije, a kao stručnjak za odnose sa javnošću, ima 20-ogodišnje iskustvo u vođenju prodajnog tima, trgovini i međuljudskim odnosima.

OD MENE ZA VAS

Mogu da vam pomognem u nekoliko oblasti moje ekspertize, kao i za sva pitanja vezana za Centar za lični razvoj i savetovanje – Kesejić

U OKVIRU KOGA SE BAVIM

Individualnim i grupnim treninzima i konsultacijama iz oblasti samospoznaje i ličnog razvoja
Pružanjem podrške u procesu lične i poslovne promene
Grupnim radionicama sa temama ličnog i poslovnog usavršavanja
Grupnim radionicama za podršku i razmenu iskustava
Bračnim i partnerskim odnosima
Antistres programom

MOJ EDUKTIVNI PROGRAM

U okviru Centra za lični razvoj i savetovanje – Kesejić radim: radionice, kurseve i sprovodim jedinstveni program koji je koncipiran tako da svakog polaznika vodi od lične samospoznaje do samorealizacije.

MOJI KURSEVI 

Kurs socijalnih veština
Socijalne veštine su sposobnost prilagođavanja i pozitivnog ponašanja koje omogućuju osobama da se uspešno nose sa zahtevima i izazovima koje pred njih postavlja život svakog dana.

Kurs interpersonalnih veština
Emocionalna i socijalna inteligencija su preduslov za razvijanje i postizanje kvaliteta života sa nama samima kao i sa ljudima u našem okruženju. Razumimo tuđe i zauzmimo se za svoje potrebe i stavove

Kurs samospoznaje i samopouzdanja
Kako bi uspeli u svim sferama života: poslu, partnerstvu, odnosima,važno je da upoznamo i upotrebimo svoje potencijale, vrednosti i resurse koje posedujemo na najkvalitetniji, konstruktivan način.

Kurs upravljanje vremenom
Organizacija vremena, postavljanje prioriteta, postavljanje ciljeva, eliminacija kradljivaca vremena su važni za naš poslovni uspeh i mentalnu ravnotežu, kao i kvalitet u poslovanju i životu uopšte.

PROGRAM

Samospoznaja – upoznajte sebe i svoje kvalitete
Samopouzdanje u službi ličnog vrednovanja
Samomotivacija kao faktor ličnog uspeha
Interpersonalne veštine
Socijalna i emocionalna inteligencija Socijalne veštine – adaptacija i rešavanje problema
Veština kreativnog, logičkog i kritičkog mišljenja
Analiza i istraživanje ključnih informacija u cilju donošenja zaključaka
Mentorstvo i veštine koučinga
Definisanje karijernog cilja

SAMOSPOZNAJOM DO SAMOREALIZACIJE                                  

Kontaktirajte me:

Skype ID: sandra.kesejic
Tel.: +381 62 251 227
Viber: +381 62 251 227
E-mail: sandra@kesejic.com
www.kesejic.com
Posetite moju Facebook stranicu